IMG_7870

Tui và anh Nam tại ga tàu Nahalagul. À ảnh này mới ngủ dậy mặt hơi ngu nên tui cho vô app tô son đồ lên, da trắng lên. Ai dè tô nhầm qua cả môi anh Nam. Tui lười chỉnh lại nên cũng để lun huhu.

Tui và anh Nam tại ga tàu Nahalagul. À ảnh này mới ngủ dậy mặt hơi ngu nên tui cho vô app tô son đồ lên, da trắng lên. Ai dè tô nhầm qua cả môi anh Nam. Tui lười chỉnh lại nên cũng để lun huhu.

Bình luận ^^!

Leave a Reply