Schengen

Những điều cần biết trước khi xin visa đi Pháp

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xin cách visa Pháp du lịch tại Hà Nội (nội dung và hình ảnh được cung cấp với Visana)

Nhiều bạn nói rằng trong tình trạng khủng hoảng nhập cư tại các nước châu Âu như hiện nay, việc xin visa đi Pháp và các nước châu Âu khác sẽ rất khó khăn. Mình cũng nghĩ vậy, nhưng nếu bạn làm đúng thủ tục thì việc xin visa cũng không quá khó như bạn tưởng tượng đâu.