Photos, Việt Nam

Những homestay siêu xinh ở Đà Lạt mà mình và em bé 4month của mình đã cùng nhau trải nghiệm🌿🌸

Tiểu Mỡ Mỡ 4 tháng tuổi và chuyến đi dài ngày đầu tiên trong đời: Sài Gòn – Vũng Tàu – Đà Lạt (14 ngày)

Da Lat 1
Tiểu Mỡ Mỡ 4 tháng tuổi và chuyến đi dài ngày đầu tiên: Sài Gòn – Vũng Tàu – Đà Lạt (14 ngày)