Nepal, Photos

🇳🇵 Nepal (chap 23): Rời khỏi Himalaya bằng trực thăng cứu hộ. Và “cuộc chiến” giữa bảo hiểm du lịch với trực thăng cứu hộ bắt đầu….

🇳🇵 Nepal (chap 23): Rời khỏi Himalaya bằng trực thăng cứu hộ. Và “cuộc chiến” giữa bảo hiểm du lịch với trực thăng cứu hộ bắt đầu….

– – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – –
✅ 1. Anh Nam Ki bắt đầu “phản ứng” với độ cao.

Theo lịch trình ban đầu thì đáng lẽ hôm nay – sau khi trở về từ Everest Base Camp, vợ chồng anh Nam Ki sẽ tiếp tục nghỉ lại Gorakshep thêm một đêm, rồi hôm sau mới về lại Lobuche. Nhưng ở Gorakshep, cơ thể anh Nam Ki cũng bắt đầu “phản ứng” với độ cao nên anh cũng cần hạ độ cao luôn sau khi chinh phục được EBC.

Chiều hôm đó tôi gặp lại vợ chồng anh Nam Ki và Janak tại Lobuche. Anh Nam Ki môi đã thâm đen và nói với tôi: “Anh thấy may là đêm qua em chịu hạ độ cao, chứ đúng như Janak nói nếu em cố chấp ở lại có khi em không chịu nổi qua đêm. Vì tối qua lượng oxy ở Gorakshep xuống thấp, anh chưa sốc độ cao mà còn không thở nổi. Cả đêm đó ở Gorakshep anh khó thở tới mức không ngủ nổi mà phải ngồi thở cả đêm. Nằm là không thở được”.

Ra vậy, nên hôm sau, sau khi đặt chân được lên EBC thì vợ chồng anh Nam Ki quyết định không nghỉ ngơi tại Gorakshep 5128m thêm một đêm nào nữa, mà xuống luôn Lobuche 4910m để hạ độ cao.