Blog, For me

Mình đã không còn sợ “mất mặt” nữa!

Mỗi người chúng ta phải chăng luôn có 2 bộ mặt? Một cái được xây dựng trên những tiêu chí mà xã hội yêu cầu: Làm cô giáo là phải như này, làm người nổi tiếng là phải như kia, là sếp thì phải như nọ,…
Xã hội đã đặt ra và áp lên cho chúng ta quá nhiều quy tắc và bắt chúng ta lao theo nó. Và ai mà làm trái quy luật ấy thì sẽ nghiễm nhiên bị người đời phỉ báng.
“Thật mất mặt!”