DCIM100MEDIA

Đó, thím chó ấy theo mình khắp các bãi biển, đến quán ăn, rồi khi mình về bungalow nghỉ nó cũng theo về. Tối cào cào cửa đòi zô bằng được. Thiệt lạ! =.=

Đó, thím chó ấy theo mình khắp các bãi biển, đến quán ăn, rồi khi mình về bungalow nghỉ nó cũng theo về. Tối cào cào cửa đòi zô bằng được. Thiệt lạ! =.=

Bình luận ^^!

Leave a Reply