koh rong10

Đây là bungalow của mình ở Koh Rong. Mình thuê chung cùng 2 cô bạn người Đức nữa. Tay cầm cuốn sách cho deep thôi chứ mục đích chính vẫn là sống ảo. =]]

Đây là bungalow của mình ở Koh Rong. Mình thuê chung cùng 2 cô bạn người Đức nữa. Tay cầm cuốn sách cho deep thôi chứ mục đích chính vẫn là sống ảo. =]]

Bình luận ^^!

Leave a Reply