koh rong4

Hàng quán ở đây được bài trí theo phong cách mộc mạc nhưng rất phóng khoáng, phương tây.

Hàng quán ở đây được bài trí theo phong cách mộc mạc nhưng rất phóng khoáng, phương tây.

Bình luận ^^!

Leave a Reply