43734651_1844956465603523_8100787544116953088_o

Cảm ơn​ sư phụ vì đã không quản ngại quãng đường hơn 1000 km để mua vé bay vào dự đám cưới của con chỉ trong một ngày rồi bay ra lại. Con nhớ vì xa xôi nên đã không dám mời, vậy mà sư phụ vẫn đến với con, làm con cảm động vô cùng. Cảm ơn sư phụ vì bao nhiêu năm rồi vẫn luôn  rộng lượng và tốt với con như vậy.

Cảm ơn​ sư phụ vì đã không quản ngại quãng đường hơn 1000 km để mua vé bay vào dự đám cưới của con chỉ trong một ngày rồi bay ra lại. Con nhớ vì xa xôi nên đã không dám mời, vậy mà sư phụ vẫn đến với con, làm con cảm động vô cùng. Cảm ơn sư phụ vì bao nhiêu năm rồi vẫn luôn rộng lượng và tốt với con như vậy.

Bình luận ^^!

Leave a Reply