anh cuoi 1

Chuẩn bị bước vào lễ đường....  P/s: Trước hôm diễn ra lễ cưới đã quay lại nhà hàng hỏi cô quản lý về nhạc làm lễ. Cô nói là nhạc nước ngoài. Nghe an tâm. Vầy mà lúc bước vào, quả nhạc miền Tây bài "Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu": "Bằng lòng đi em về với quê anh..." chợt vang lên, nghe hết hồn con chim én @@ Cô dâu chú rể ngơ cmn ngác lun.

Chuẩn bị bước vào lễ đường…. P/s: Trước hôm diễn ra lễ cưới đã quay lại nhà hàng hỏi cô quản lý về nhạc làm lễ. Cô nói là nhạc nước ngoài. Nghe an tâm. Vầy mà lúc bước vào, quả nhạc miền Tây bài “Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu”: “Bằng lòng đi em về với quê anh…” chợt vang lên, nghe hết hồn con chim én @@ Cô dâu chú rể ngơ cmn ngác lun.

Bình luận ^^!

Leave a Reply