anh cuoi 33

Cảm ơn con bạn nghèo Hoàng Ny Phạm​ vì dù nghèo lắm vẫn book vé bay cả ngàn km vào với ta và trao nhẫn vàng cho ta =]]];   Cảm ơn vợ Chu Chu - @Hoàng Nguyên​ vì luôn chân thành và nhiệt tình với ta như vậy dù ta hay vô tâm với mi. Lúc biết mi cũng book vé bay vào với ta, ta bất ngờ biết bao nhiêu. Em cảm ơn cả anh Hop Huynh​ vì cũng bay vào dự đám cưới em bất chấp khoảng cách 1000km và công việc ngập đầu. Cảm ơn 3 người bạn Đà Nẵng đáng yêu đã đến với Hương.

Cảm ơn con bạn nghèo Hoàng Ny Phạm​ vì dù nghèo lắm vẫn book vé bay cả ngàn km vào với ta và trao nhẫn vàng cho ta =]]]; Cảm ơn vợ Chu Chu – @Hoàng Nguyên​ vì luôn chân thành và nhiệt tình với ta như vậy dù ta hay vô tâm với mi. Lúc biết mi cũng book vé bay vào với ta, ta bất ngờ biết bao nhiêu. Em cảm ơn cả anh Hop Huynh​ vì cũng bay vào dự đám cưới em bất chấp khoảng cách 1000km và công việc ngập đầu. Cảm ơn 3 người bạn Đà Nẵng đáng yêu đã đến với Hương.

Bình luận ^^!

Leave a Reply