IMG_5932

mấy tn đầu tiên. B cực kỳ nhiệt tình và sẵn sàng giúp mình. B bảo thấy mình có cảm giác tin tưởng.

mấy tn đầu tiên. B cực kỳ nhiệt tình và sẵn sàng giúp mình. B bảo thấy mình có cảm giác tin tưởng.

Bình luận ^^!

Leave a Reply