IMG_5940

B nhờ một quan chức trong Bộ Ngoại giao gửi giấy mời cho mình xin visa MC

B nhờ một quan chức trong Bộ Ngoại giao gửi giấy mời cho mình xin visa MC

Bình luận ^^!

Leave a Reply