IMG_5944

B gửi ảnh của nhân vật trong Bộ Ngoại giao xuất hiện trên ctrinh thời sự của VTV1  để giới thiệu cho mình biết đó là ai

B gửi ảnh của nhân vật trong Bộ Ngoại giao xuất hiện trên ctrinh thời sự của VTV1 để giới thiệu cho mình biết đó là ai

Bình luận ^^!

Leave a Reply