2

Những đứa trẻ tranh thủ làm quen và chơi với nhau trong lúc bố mẹ ông bà xếp hàng để vào bên trong làm lễ.

Những đứa trẻ tranh thủ làm quen và chơi với nhau trong lúc bố mẹ ông bà xếp hàng để vào bên trong làm lễ.

Bình luận ^^!

Leave a Reply