IMG_7070

Ủa rồi đây là đang nằm ngủ hay nằm cầu khấn zậy? Thấy tay ôm vòng hoa đó nhưng lại mặc đồ ngủ rồi nằm cả tiếng. Có khi đang khấn thì lăn ra ngủ. @@

Ủa rồi đây là đang nằm ngủ hay nằm cầu khấn zậy? Thấy tay ôm vòng hoa đó nhưng lại mặc đồ ngủ rồi nằm cả tiếng. Có khi đang khấn thì lăn ra ngủ. @@

Bình luận ^^!

Leave a Reply