IMG_7074

Những người hành hương phải xếp hàng ở cổng, rồi di chuyển từ từ qua mấy khu. Trong đó có đi qua một khu gì tối thui như dưới lòng đất luôn. Điểm cuối là họ sẽ đi đến một đoạn cầu thang ngắn dẫn đến một hồ bơi nhỏ dưới lòng đất. Đó là nơi “viên đá yoni” được che bằng một tấm vải đỏ. Những người hành hương ngồi xổm trên thành hồ nước và bắt đầu cầu nguyện cúng dường.

Những người hành hương phải xếp hàng ở cổng, rồi di chuyển từ từ qua mấy khu. Trong đó có đi qua một khu gì tối thui như dưới lòng đất luôn. Điểm cuối là họ sẽ đi đến một đoạn cầu thang ngắn dẫn đến một hồ bơi nhỏ dưới lòng đất. Đó là nơi “viên đá yoni” được che bằng một tấm vải đỏ. Những người hành hương ngồi xổm trên thành hồ nước và bắt đầu cầu nguyện cúng dường.

Bình luận ^^!

Leave a Reply