IMG_7134

Điều kỳ lạ bí ẩn mà khoa học chưa giải thích được là: Hàng năm, trong tháng Ashad của người Hindu (vào khoảng tháng 6-7), thì từ viên đá này chảy ra dòng nước màu đỏ, và nước của sông Brahmaputra chỗ ngôi đền cũng chuyển sang màu đỏ. Bởi vậy người dân quan niệm đó là tháng mà nữ thần này đến kỳ kinh nguyệt. Trong thời gian này ngôi đền sẽ tạm đóng cửa 3 ngày để nữ thần được nghỉ ngơi và lấy lại khả năng sinh sản - cũng là sức mạnh mà người sẽ ban cho những người dân Ấn.

Điều kỳ lạ bí ẩn mà khoa học chưa giải thích được là: Hàng năm, trong tháng Ashad của người Hindu (vào khoảng tháng 6-7), thì từ viên đá này chảy ra dòng nước màu đỏ, và nước của sông Brahmaputra chỗ ngôi đền cũng chuyển sang màu đỏ. Bởi vậy người dân quan niệm đó là tháng mà nữ thần này đến kỳ kinh nguyệt. Trong thời gian này ngôi đền sẽ tạm đóng cửa 3 ngày để nữ thần được nghỉ ngơi và lấy lại khả năng sinh sản – cũng là sức mạnh mà người sẽ ban cho những người dân Ấn.

Bình luận ^^!

Leave a Reply