ct

Ảnh 2 anh nhà báo chụp lén lúc mấy anh cảnh sát Ấn kiểm tra permit mình nè. Khu vực này nhạy cảm nên làm gì cũng thấy nhạy cảm. Chụp ảnh cũng lén chụp thoy.

Ảnh 2 anh nhà báo chụp lén lúc mấy anh cảnh sát Ấn kiểm tra permit mình nè. Khu vực này nhạy cảm nên làm gì cũng thấy nhạy cảm. Chụp ảnh cũng lén chụp thoy.

Bình luận ^^!

Leave a Reply