IMG_7479

Anh Nam đang check lại hành lý trong lúc tui trao đổi thêm thông tin với Shankar

Anh Nam đang check lại hành lý trong lúc tui trao đổi thêm thông tin với Shankar

Bình luận ^^!

Leave a Reply