IMG_7872

Photo: Cuộc gặp gỡ định mệnh với anh nhà báo Shankar Dutta tại bến xe trung tâm thị trấn. À các bạn có thấy cặp kính đen bay lơ lửng vô lý trong ảnh không? Mình xin lũi, chẳng là ảnh này mắt mình bị fail, nên mình đưa vô app ghép vô 1 cặp kiếng để che quả mắt bị fail đi. Mình đổi kính một chặp xong mình quêng béng mất xóa cái kính còn lại. Nên tấm ảnh bị lỗi vậy á. Thoai kệ nó, mình nhác chỉnh lại nên để luông. Hehe.

Photo: Cuộc gặp gỡ định mệnh với anh nhà báo Shankar Dutta tại bến xe trung tâm thị trấn. À các bạn có thấy cặp kính đen bay lơ lửng vô lý trong ảnh không? Mình xin lũi, chẳng là ảnh này mắt mình bị fail, nên mình đưa vô app ghép vô 1 cặp kiếng để che quả mắt bị fail đi. Mình đổi kính một chặp xong mình quêng béng mất xóa cái kính còn lại. Nên tấm ảnh bị lỗi vậy á. Thoai kệ nó, mình nhác chỉnh lại nên để luông. Hehe.

Bình luận ^^!

Leave a Reply