ct

Binh sĩ hay cảnh sát Ấn gì đó đang kiểm tra passport của tuôi nè. Khu vực này rất nhạy cảm nên lúc chụp ảnh cảnh sát Ấn kiểm tra permit cũng chỉ dám chụp lén thoy.

Binh sĩ hay cảnh sát Ấn gì đó đang kiểm tra passport của tuôi nè. Khu vực này rất nhạy cảm nên lúc chụp ảnh cảnh sát Ấn kiểm tra permit cũng chỉ dám chụp lén thoy.

Bình luận ^^!

Leave a Reply