SAM_0094

Lễ hội này là một trong những hoạt động quan trọng nhất của cộng đồng người Apatani. Người Apatani gửi gắm những lời cầu nguyện về sự thịnh vượng, tình yêu thương trong lễ hội Myoko.

Lễ hội này là một trong những hoạt động quan trọng nhất của cộng đồng người Apatani. Người Apatani gửi gắm những lời cầu nguyện về sự thịnh vượng, tình yêu thương trong lễ hội Myoko.

Bình luận ^^!

Leave a Reply