SAM_5159

Vào ngày này những người đàn ông trong làng sẽ mang những cành cành cây và lá cây từ rừng vào làng để tạo ra một ngôi nhà tạm trú (được gọi là nago) cho linh hồn tổ tiên đến nghỉ ngơi và xem các lễ hội.

Vào ngày này những người đàn ông trong làng sẽ mang những cành cành cây và lá cây từ rừng vào làng để tạo ra một ngôi nhà tạm trú (được gọi là nago) cho linh hồn tổ tiên đến nghỉ ngơi và xem các lễ hội.

Bình luận ^^!

Leave a Reply