SAM_8408

Và nguồn nước này có thể cung cấp đủ nước cho toàn bộ cánh đồng tại thung lũng Ziro.

Và nguồn nước này có thể cung cấp đủ nước cho toàn bộ cánh đồng tại thung lũng Ziro.

Bình luận ^^!

Leave a Reply