IMG_7795

Bên trong căn nhà của một gia đình Apatani: đơn giản, sạch sẽ, tiện nghi cơ bản. Vừa truyền thống cổ đại, vừa hội nhập!

Bên trong căn nhà của một gia đình Apatani: đơn giản, sạch sẽ, tiện nghi cơ bản. Vừa truyền thống cổ đại, vừa hội nhập!

Bình luận ^^!

Leave a Reply