SAM_0221—Copy—Copy

Thay vì phá môi trường, phun hoá chất hay dùng máy móc công nghiệp, họ chọn cách làm bạn với thiên nhiên. Và mẹ thiên nhiên - dĩ nhiên, đã đáp lời!

Thay vì phá môi trường, phun hoá chất hay dùng máy móc công nghiệp, họ chọn cách làm bạn với thiên nhiên. Và mẹ thiên nhiên – dĩ nhiên, đã đáp lời!

Bình luận ^^!

Leave a Reply