IMG_9120

Anh Nam và anh Ninh quậy banh nhà Tajo. Ảnh này là 2 anh mặc trang phục đi săn và chiến đấu của người Apatani nè.

Anh Nam và anh Ninh quậy banh nhà Tajo. Ảnh này là 2 anh mặc trang phục đi săn và chiến đấu của người Apatani nè.

Bình luận ^^!

Leave a Reply