IMG_9224

Đây là món thịt gà và trứng vịt nướng ống tre. Tức là nhét thịt gà vô ống tre r đập trứng vịt vô á.

Đây là món thịt gà và trứng vịt nướng ống tre. Tức là nhét thịt gà vô ống tre r đập trứng vịt vô á.

Bình luận ^^!

Leave a Reply