IMG_8960

📸 Photo: Ảnh anh Ninh chụp lén lúc Shankar đang nói chuyện với tui. Bình thường tui hầu như ko chụp góc mặt phải như này. Nó là góc chết của tui đoáaaaaa, fb tui toàn up ảnh góc mặt trái thoyy. Mà tui hết ảnh ở nhà Shankar rồiii. ☠️

📸 Photo: Ảnh anh Ninh chụp lén lúc Shankar đang nói chuyện với tui. Bình thường tui hầu như ko chụp góc mặt phải như này. Nó là góc chết của tui đoáaaaaa, fb tui toàn up ảnh góc mặt trái thoyy. Mà tui hết ảnh ở nhà Shankar rồiii. ☠️

📸 Photo: Ảnh anh Ninh chụp lén lúc Shankar đang nói chuyện với tui. Bình thường tui hầu như ko chụp góc mặt phải như này. Nó là góc chết của tui đoáaaaaa, fb tui toàn up ảnh góc mặt trái thoyy. Mà tui hết ảnh ở nhà Shankar rồiii. ☠️

Bình luận ^^!

Leave a Reply