everest

📸 Photo: Chap đầu tiên mình dùng tấm ảnh từ internet mà mình rất ấn tượng. Các chap sau mình sẽ up ảnh do mình chụp nhé.

📸 Photo: Chap đầu tiên mình dùng tấm ảnh từ internet mà mình rất ấn tượng. Các chap sau mình sẽ up ảnh do mình chụp nhé.

Bình luận ^^!

Leave a Reply