Selfile với chiếc Twin Otter mà tui đi hum đó. Người đàn ông phía sau là Janak - guide của chúng tôi.

Selfile với chiếc Twin Otter mà tui đi hum đó. Người đàn ông phía sau là Janak – guide của chúng tôi.

Bình luận ^^!

Leave a Reply