8.2

anh chàng đội ngược mũ ở hàng ghế trước là Lucas ( người Anh). Tiếc là Jeff ko cùng đi trên chuyến bay này.

anh chàng đội ngược mũ ở hàng ghế trước là Lucas ( người Anh). Tiếc là Jeff ko cùng đi trên chuyến bay này.

Bình luận ^^!

Leave a Reply