Chin women39

Bà Aung Seim (73 tuổi, người Uppriu) bên những đứa cháu của mình. Bà kể: “Khi những đứa cháu của tôi còn nhỏ, chúng thường oà khóc và không chịu cho tôi bồng bế khi trông thấy gương mặt của tôi. Nhưng giờ thì chúng đã quen rồi và rất quấn quýt với tôi”.

Bà Aung Seim (73 tuổi, người Uppriu) bên những đứa cháu của mình. Bà kể: “Khi những đứa cháu của tôi còn nhỏ, chúng thường oà khóc và không chịu cho tôi bồng bế khi trông thấy gương mặt của tôi. Nhưng giờ thì chúng đã quen rồi và rất quấn quýt với tôi”.

Bình luận ^^!

Leave a Reply