Chin women18

Người M’uun khác biệt nhất với các hình xăm vòng theo hình chữ D móc nối với nhau ở 2 bên má, cùng biểu tượng chữ Y trên trán.

Người M’uun khác biệt nhất với các hình xăm vòng theo hình chữ D móc nối với nhau ở 2 bên má, cùng biểu tượng chữ Y trên trán.

Bình luận ^^!

Leave a Reply