Chin women36

tộc người Uppriu có khuôn mặt chi chít các chấm tròn và biến thành màu đen hoặc màu tro khác hẳn màu da như mang mặt nạ.

tộc người Uppriu có khuôn mặt chi chít các chấm tròn và biến thành màu đen hoặc màu tro khác hẳn màu da như mang mặt nạ.

Bình luận ^^!

Leave a Reply