Chin women9

Bà Yaw Shen được một du khách cho xem tấm ảnh nổi tiếng của bà trên thế giới, qua một chiếc điện thoại.

Bà Yaw Shen được một du khách cho xem tấm ảnh nổi tiếng của bà trên thế giới, qua một chiếc điện thoại.

Bình luận ^^!

Leave a Reply