DSCF2232

Theo tui được biết thì khoang này là VIP nhất. Giường nằm và ghế thoải mái nhất. Điều hòa và quạt ổn nhất. Và khách của khoang này cũng tạm yên tâm là... văn minh hơn mấy khoang vé bình dân khác!

Theo tui được biết thì khoang này là VIP nhất. Giường nằm và ghế thoải mái nhất. Điều hòa và quạt ổn nhất. Và khách của khoang này cũng tạm yên tâm là… văn minh hơn mấy khoang vé bình dân khác!

Bình luận ^^!

Leave a Reply