IMG_9062

Ảnh: Anh Ninh chụp lúc tui và Michi Tajo cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhóm tại nhà của Michi Tajo. À tấm hình này thặc diệu kỳ, vì tóc đã che mất vẻ vuông vắn của khuôn mặt tui, làm lên ảnh nhìn rất chi là trái xoan. :)))

Ảnh: Anh Ninh chụp lúc tui và Michi Tajo cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhóm tại nhà của Michi Tajo. À tấm hình này thặc diệu kỳ, vì tóc đã che mất vẻ vuông vắn của khuôn mặt tui, làm lên ảnh nhìn rất chi là trái xoan. :)))

Bình luận ^^!

Leave a Reply