my-parent

Ảnh chụp bố mẹ của Michi Tajo - những người Apatani cổ cuối cùng còn lại trên thế giới.

Ảnh chụp bố mẹ của Michi Tajo – những người Apatani cổ cuối cùng còn lại trên thế giới.

Bình luận ^^!

Leave a Reply