SAM_8405

Người Apatani có cách trồng lúa nước đặc biệt. Họ đã biết cách tạo ra một hệ thống kênh dẫn nước ngoằn ngoèo từ trong lòng núi chảy ra.

Người Apatani có cách trồng lúa nước đặc biệt. Họ đã biết cách tạo ra một hệ thống kênh dẫn nước ngoằn ngoèo từ trong lòng núi chảy ra.

Bình luận ^^!

Leave a Reply